• Locatie 't Oog gezien vanuit richting Sliedrecht, rechts ligt Blauwe Zoom

    Ward den Besten

Nieuwbouw? 'Ja', maar in het Groene Hart liever niet

H'VELD-G'DAM Heipalen zijn niet aan te slepen, maar er moet nog altijd meer bij. De provincie heeft berekend dat in de zuidelijke Randstad zo'n 80.000 extra woningen moeten komen, bovenop de huizen die tot 2030 al gerealiseerd worden. De Drechtsteden hebben de ambitie uitgesproken om in in ieder geval met 25.000 extra woningen hun steentje bij te dragen. Tevens heeft de gemeenschappelijke regeling aangeven dat meer huizen in het duurdere segment nodig zijn. Vooral om hoger opgeleid personeel naar de regio te trekken.

door Ward den Besten

In Hardinxveld-Giessendam wordt al flink gebouwd. In Boven-Hardinxveld wordt de laatste fase van Morgenslag gerealiseerd om vervolgens nog een aantal huizen te bouwen op de oude locatie van de Regenboogschool. In Beneden-Hardinxveld wordt met de Blauwe Zoom veel werk verzet. Op het tweede eiland daarvan worden momenteel zo'n negentig woningen ontwikkeld. Fase twee van De Nieuwe Buurt begint deze maand. Daarnaast liggen nieuwe ontwikkelprojecten in het verschiet. Zo zijn er plannen voor de locatie van de IJzergieterij en wordt er gekeken naar 't Oog.

Om aan alle behoefte te voldoen zei minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken onlangs in een interview dat gemeenten 'lef' moeten tonen. Volgens haar moeten gemeenten niet alleen kijken naar bouwlocaties binnen de stadsgrenzen, maar ook daarbuiten. Dus ook 'in het groen'. Moet ook Hardinxveld eraan gaan geloven?

Niet als het aan Arie de Wit ligt in ieder geval. Een locatie als 't Oog, het gebied tussen de twee spoorlijnen bij de grens met Sliedrecht blijft wat hem betreft een agrarische bestemming houden. Maar dat er huizen bij moeten, staat volgens hem buiten kijf. ,,Er moet ergens gebouwd worden en er moet een oplossing komen.''

De Hardinxvelder wil dat eerst zoveel mogelijk gebouwd wordt op alle plekken die momenteel nog onbenut zijn binnen de bebouwde kom, voordat de gemeente 'lef' gaat tonen. Daarvoor vindt De Wit de IJzergieterij ,,zeker een mooie locatie''. En om aan alle behoefte te voldoen mag wat hem betreft best hoogbouw komen. Maar dan wel uitsluitend in de dorpskernen.

Gerda Leendertse is eveneens van mening dat er huizen moeten komen. Ze spreekt van een woningnood en laat weten dat door vergrijzing en de komst van vluchtelingen aanpassingen in het woonbestand nodig zijn. De IJzergieterij is ook volgens haar een geschikte locatie. ,,Want wat er nu ligt is alleen maar rommel.''

Ze zou het echter ,,wel jammer vinden'' als delen van het Groene Hart worden gebruikt om het woontekort terug te dringen. ,,Dat moet je goed afwegen'', aldus Leendertse die het zelf prettig vindt wonen in het dorpse. Bang dat Hardinxveld door alle nieuwbouw dat karakter verliest is ze niet.

,,In het Groene Hart niet'', zegt Jopie de Jong, die ervan zou balen als natuur door de nieuwbouw verloren gaat. Ze wijst naar de Giessen en geeft aan dat dit Hardinxveld juist zo mooi maakt. Dat er nieuwe huizen bij moeten, begrijpt ze. ,,Er is nog steeds een woningnood.'' Ze zou het zelfs ,,wel leuk vinden als er meer bevolking is''. Van haar mag dan ook wel meer gebouwd worden, maar wel liefst betaalbare woningen.

Of in Hardinxveld dure of betaalbare woningen moeten komen kan een andere inwoner, die anoniem wil blijven, niet beoordelen. Dat er huizen bij moeten staat volgens haar wel vast. De IJzergieterij mag dan ook zo snel mogelijk op de schop, stelt ze ,,Wat er nu staat is gewoon lelijk.''

Ze denkt niet dat Hardinxveld het dorpse karakter zo gauw zal verliezen, want ,,de historische en monumentale panden blijven wel behouden''. Daarnaast heeft ze liever niet dat in het Groene Hart wordt gebouwd. Groen wil ze zoveel mogelijk behouden. ,,Maar het moet wel haalbaar zijn.''