• Katy van Houwelingen

PvdA Hardinxveld-Giessendam luidt de noodklok

H'VELD-G'DAM Het is de PvdA in Hardinxveld-Giessendam niet gelukt om voldoende kandidaten te vinden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Het is voor het eerst sinds de oprichting van de PvdA-afdeling in Hardinxveld-Giessendam (1946) dat deelname niet mogelijk is. Hiermee komt een einde aan een lange traditie van sociaaldemocraten in de gemeenteraad van het dorp.

De partij spreekt van een pijnlijke realiteit. Zowel de fractie als het bestuur hebben enorm hard gewerkt om deze teleurstelling af te wenden. Zo zijn er vele gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten. En is het initiatief genomen om het landelijke PvdA-lidmaatschap als eis voor lokale kandidaten te laten vallen. Jammer genoeg heeft dit alles niet geleid tot het gewenste resultaat.

Maatschappelijk fenomeen

De PvdA ziet dat veel inwoners bereid zijn om mee te denken bij het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken in Hardinxveld-Giessendam. Echter, de PvdA ervaart ook dat de bereidheid van inwoners om lid en politiek actief te worden is afgenomen. Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd blijkt dat mensen zich in het algemeen niet voor een langere periode willen of kunnen binden of aan één politieke partij. Het huidige systeem, waarbij politieke partijen vanuit het eigen ledenbestand geschikte kandidaat raadsleden selecteren, functioneert daardoor niet meer optimaal.

De fractie en het bestuur van de PvdA zien daarin een breder maatschappelijke fenomeen dat vraagt om een passend democratisch antwoord. De lokale politiek wordt op dit moment namelijk gedragen door een te klein aantal mensen. Dat maakt de partijen en daarmee ook de lokale representatieve democratie kwetsbaar.

Voel je je geroepen?

De PvdA vraagt inwoners van Hardinxveld-Giessendam zich te melden als zij zich naar aanleiding van dit bericht geroepen voelen. Voor eventuele nieuwe initiatieven geldt dat zij zich voor 16 december 2017 moeten aanmelden om deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen nog mogelijk te maken.