• Liny de Jager, lijsttrekker van de PvdA

    Picasa

PvdA: Zo ga je niet met mensen om

H'VELD-G'DAM ,,Bij ons staan de mensen voorop. Mensen die zorg nodig hebben, mensen die aandacht nodig hebben, mensen die eenzaam zijn.'' Het zijn de woorden van Liny de Jager, lijsttrekker van de PvdA. Zorg gaat haar na aan het hart. Als sociaaldemocraat, maar ook persoonlijk.

door Ward den Besten

,,Ik heb zelf in de zorg gewerkt. En ik heb daar best wat in meegemaakt. Ook binnen mijn eigen familie'', legt De Jager uit. Maar het gaat niet alleen om zorg voor de zwakkeren, het gaat om zorg in de brede zin, legt ze uit. ,,Zorg voor duurzaamheid en zorg voor wonen.''

Wat dat laatste betreft wil de PvdA weer dat 30 procent van de nieuwbouwhuizen sociale koop- of huurwoningen zijn. Door een aantal jaar geleden als gemeente de 30 procentnorm los te laten, voorziet de PvdA voor in de toekomst problemen voor starters. ,,Mensen moeten langer thuis wonen, dus die woningen komen ook niet vrij. De wachtlijsten gaan langer en langer worden.'', zegt De Jager, die ook de starterslening weer wil invoeren.

De karakteristieke lintbebouwing mag niet verloren gaan, stelt De Jager. Dat de welstand is afgeschaft, vindt ze een slechte zaak. Maar herinvoering gaat een stap te ver. Ze pleit ervoor om meer geld uit te trekken voor monumentale panden. ,,De monumenten die er zijn, wordt al minder zorg aan besteed. Ik vind dat wat we hebben, behouden moet worden.''

In het bijzonder van belang voor de PvdA is dat mensen die tegen de armoedegrens leven gebruik kunnen maken van lokale voorzieningen. ,,Ik denk niet dat hier extreem veel arme gezinnen zijn, maar ze zijn er wel. Er is ook veel schaamte voor. Het valt niet mee om toe te geven dat je de eindjes aan elkaar moet knopen, dat je kinderen niet kunnen sporten of niet kunnen deelnemen aan activiteiten van school'', zegt De Jager, die sport voor iedereen toegankelijk wil maken.

Daarmee wil ze ook overgewicht bij kinderen tegengaan. Want in arme gezinnen wordt eerder ongezond gegeten, stelt ze, omdat gezond eten vaak duurder is. ,,Je haalt een zakje friet en een zakje bitterballen en je hebt weer een avondmaaltijd. In die zin is het ook een stuk preventie.'' Daarnaast moeten alle kinderen die van de basisschool afkomen kunnen zwemmen, meent De Jager. De PvdA wil daarvoor de kosten van zwemlessen verlagen of schoolzwemmen weer invoeren.

In de zorg zelf moeten de lijnen korter worden, zegt De Jager. Ze hekelt de bureaucratie die soms komt kijken bij het aanvragen van zorg. ,,Jan kijkt er eens naar en Piet kijkt er nog eens naar. Dan moet het nog in een of andere agenda worden gezet. Het duurt allemaal veel te lang.'' De Jager noemt als voorbeeld een vrouw van wie haar scootmobiel kapot was gegaan. Tijdens de reparatiewerkzaamheden kreeg ze geen vervangend vervoersmiddel. ,,Ze moest zeven dagen in bed blijven hangen. Dat vind ik schrijnend.''

Die kortere lijnen wil ze ook op het gebied van politiek. Inwoners moeten volgens De Jager een grotere stem krijgen. De Drechtraad moet direct worden gekozen en in afgeslankte vorm verder. Ook pleit ze ervoor om burgers via een soort loting vrijwillig mee te laten draaien in de raad en wil ze de jeugdraad weer een kans geven.

Dat inwoners niet naar hun mening zijn gevraagd over de Drechtsteden, heeft ze geen goed woord voor over. ,,Terwijl je links en rechts kon peilen dat mensen daar weinig voor voelden. In één keer werd gezegd wij hebben dat mandaat. Dan denk ik: zo ga je niet met mensen om. Niet bij zoiets belangrijks.''

Ook duurzaamheid staat hoog op de PvdA-agenda. ,,We moeten echt af van alle fossiele brandstoffen. Ook dat is goed voor de gezondheid.'' De Jager is van mening dat alle nieuwe huizen zonder aardgasaansluiting gebouwd moeten worden. ,,Elke woning die je nu aansluit op aardgas is gewoon weggegooid geld.'' Het kost ook geld, weet ze. Zeker voor particulieren. Met de verkoop van de aandelen in Eneco wil ze bijvoorbeeld een investeringsfonds opzetten.