• SGP

SGP presenteert verkiezingsprogramma

H'VELD-G'DAM De SGP presenteerde op vrijdag 26 januari de slogan en het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen op woensdag 21 maart. De partij voert campagne onder de slogan: Goed voor elkaar. Lijsttrekker Arjan Meerkerk: ,,Deze slogan heeft alles te maken met liefde tot God en liefde tot onze naaste die wij als partij van het allergrootste belang vinden. Daarnaast streven wij er komende vier jaar naar dat de gemeente haar taken goed voor elkaar heeft. Afspraken nakomen en kwaliteit leveren staan voor de SGP hoog in het vaandel. Daar mag u ons op aanspreken!"

De SGP maakt zich bij de komende verkiezingen sterk voor christelijke waarden en normen, goede zorg voor jong en oud, een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving, een (verkeers-) veilige gemeente en een gezonde economie. De partij heeft hierbij concrete speerpunten benoemd zoals het behoud van de zondag als collectief rustpunt in een hectische samenleving. De SGP wil de kwaliteit van zorg hooghouden en daarbij goed samenwerken met vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers ondersteunen. De bereikbaarheid van onze gemeente moet worden verbeterd door files op de A15 te bestrijden en aansluiting op de Waterbus te onderzoeken. Het aantal wijkagenten moet worden uitgebreid. Verkeersveiligheid wil de SGP verbeteren door bijvoorbeeld LED verlichting toe te passen op voetpaden en knelpunten samen met inwoners in kaart te brengen. De SGP hecht aan goede omgang met de schepping door stimuleringsmaatregelen op het gebied van energiebesparing en een voorbeeldfunctie van de gemeente. Ook wil de partij onderzoeken of tarieven voor leszwemmen voor gezinnen en onderhoudstarieven van de begraafplaats goedkoper kunnen worden. Lokale ondernemers moeten de ruimte krijgen om in de punt van 't Oog uit te kunnen breiden. De SGP vindt het van groot belang dat de gemeente het huishoudboekje op orde houdt. Dit betekent dat financiële gevolgen van voorstellen streng moeten worden beoordeeld op de haalbaarheid.

Het complete programma van de SGP is te vinden op de website: www.sgphg.nl. De komende weken worden korte filmpjes uitgebracht waarin de verschillende speerpunten worden toegelicht. Acties van de SGP zijn te volgen via www.twitter.com/sgphg of www.facebook.com/sgphardinxveld/.