• cees vd wal

SGP: Of ze het waarderen zal blijken

H'VELD-G'DAM Goed voor elkaar. Zo heet het verkiezingsprogramma van de SGP. Het heeft een dubbele betekenis. ,,Goed zijn voor elkaar en dat we als gemeente onze zaken goed voor elkaar hebben'', legt lijsttrekker Arjan Meerkerk uit. Zijn partij vormde de afgelopen vier jaar de coalitie met de TAB. ,,De verkiezingen moeten laten zien of wat er bereikt is, gewaardeerd wordt door mensen.''

Door Ward den Besten

Een van de zaken die Hardinxveld inmiddels goed voor elkaar heeft is volgens Meerkerk de bestuurlijke toekomst. Door toe te treden tot de Drechtsteden is de zelfstandigheid van de gemeente gewaarborgd. De afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners blijft daardoor beperkt en de gemeente kan eigen keuzes blijven maken. Meerkerk vindt het namelijk van belang dat Hardinxveld bijvoorbeeld zelf gaat over de winkeltijdenwet en daarmee de zondagsrust kan behouden. Hij denkt tevens dat Hardinxveld ,,geen steek verder'' was geweest als de gemeente met Gorinchem in zee was gegaan. ,,De provincie zou hebben ingegrepen en dat zou op korte termijn hebben geleid tot een fusie en veel frustratie.''

Door als gemeente dicht bij de mensen te staan, kan volgens Meerkerk kerngericht worden gewerkt. Als voorbeeld noemt hij de maatregelen tegen wateroverlast. ,,Daar ben ik trotser op dan het besluit voor Drechtsteden.'' Meerkerk maakte van dicht bij mee hoe het water bij de woningen van buren naar binnen stroomde. ,,Dan zie je het leed en zie je ook als gemeenteraadslid de urgentie. Je wordt er heel scherp op of het college er daadwerkelijk mee aan de slag gaat", stelt hij.

Klimaatverandering blijft een belangrijk thema, meent Meerkerk. In het bijzonder vanwege de energietransitie die moet plaatsvinden. ,,Wij werken aan een lokale duurzaamheidsagenda'', zegt Meerkerk, die wel wil voorkomen dat overhaaste besluiten worden genomen. Om te zeggen dat alle nieuwbouwhuizen vanaf nu geen aardgasaansluiting meer krijgen, gaat volgens Meerkerk te snel. ,,Je moet kijken naar de lopende afspraken en financiële gevolgen hiervan.''

Waar de SGP zich onder meer voor wil inzetten zijn meer en nieuwere speelplaatsen. ,,Daar is nu te weinig geld voor om deze goed te kunnen onderhouden.'' Volgens Meerkerk dragen de speelplekken bij aan een gezond leven. Tevens wil de partij de kosten van zwemlessen voor gezinnen verlagen. ,,Als je drie of vier kinderen hebt, is het nauwelijks op te brengen. Wat ons betreft mag daar een prijskaartje aan hangen'', aldus Meerkerk. Ook verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. De SGP pleit onder meer voor knipperende ledverlichting bij zebrapaden.

De SGP wil omwonenden vaker betrekken bij het verbeteren van hun leefomgeving. Volgens Meerkerk is dat de afgelopen periode al gebeurd bij onder meer de riolering in Boven-Hardinxveld, de maatregelen tegen wateroverlast en bij de herinrichting van speelplekken. ,,Dat wordt gewaardeerd. Ik denk wel dat we kritisch moeten zijn op de werkvormen die we daarbij gebruiken.'' De verwachtingen moeten wel worden waargemaakt, meent Meerkerk.

,,Mijn partij is geen voorstander van referenda'', zegt hij daarover en doelt op de kritiek die ontstond over de enquête over de bestuurlijke toekomst. Daarin werd niet gevraagd of je voor of tegen Drechtsteden bent. ,,Dat is typisch een referendumvraag. Dan zou je heel snel een versimpeling van de werkelijkheid krijgen die geen recht doet aan de ingewikkeldheid van het vraagstuk. Daarom sta ik vierkant achter het feit dat die vraag niet op die manier is gesteld.''

Volgens de SGP moeten de vrije sluitingstijden van de horeca nog eens tegen het licht worden gehouden. ,,Het is destijds ingevoerd om de overlast terug te dringen. Wat we nu horen is dat er best wel veel overlast is. Levert de vrije sluitingstijd dan wel een bijdrage aan minder overlast?'' Beperking van de overlast is deels een verantwoordelijkheid van de ondernemer, stelt Meerkerk, maar ook van de politie. De SGP wil daarom meer blauw op straat. Een sober financieel beleid heeft de partij als doelstelling.