• Ward den Besten

TAB: Het moet de juiste balans zijn

H'VELD-G'DAM Met trots kijkt Kor Nederveen terug op de afgelopen vier jaar. ,,Als ik de balans opmaak in relatie tot ons verkiezingsprogramma in 2014 kan ik niet anders dan concluderen dat we hebben waargemaakt wat we beloofd hebben'', zegt de lijsttrekker van TAB. De grootste partij van Hardinxveld zat voor het eerst in de coalitie en wil graag aan de slag om nog eens vier jaar beleid uit te zetten. ,,Met minimaal een gelijk aantal zetels.''

Door Ward den Besten

Een van de eerste dingen die Nederveen te binnenschiet als hem wordt gevraagd wat de TAB heeft bereikt is het terugdringen van de schulden. ,,Die zijn van 44 miljoen in 2014 naar 34 miljoen in 2018 gedaald. Dat beschouw ik wel als een van onze grootste successen.'' Dat een strikt financieel regime al eerder was ingezet en het resultaat niet per se de verdienste is van dit college, vindt Nederveen onterechte kritiek. ,,Als een voorzet wordt gegeven moet die wel worden afgemaakt.''

Nieuw beleid was de keus voor Drechtsteden en het omgaan met het sociaal domein. ,,Dat zijn heel belangrijke onderwerpen die we zelf hebben gedaan'', zegt Nederveen, die in het bijzonder trots is op de ontwikkeling van het Sociaal Team. De komende vier jaar wil de TAB daarmee verder aan de slag.

Dat is niet het enige, stelt Nederveen en somt op: ,,Verder doorontwikkelen van de MAG. Verder doorontwikkelen van de samenwerking van de Drechtsteden. Bouwen van duurzame woningen. Een snelle afhandeling van klachten en vergunningen. Meer onderhoud aan groen, wegen en bovenal een aantal gevaarlijke verkeerssituaties veilig maken. Én we willen de belastingen laag houden.''

Nog niet genoemd is meer ruimte om te recreëren. Verruiming van openingstijden van de sluisjes en de komst van een jachthaven vallen daaronder, maar ook ziet de TAB graag een plek komen voor kampeerders. ,,Het moet wel in de juiste balans zijn met de Hardinxveldse identiteit'', zegt Nederveen om aan te geven dat de gemeente geen toeristische trekpleister moet worden.

De oppositiepartijen hebben veel kritiek op hoe de keus voor Drechtsteden en het beleid van de MAG tot stand is gekomen. ,,Het zijn democratisch genomen besluiten'', zegt Nederveen daarover. Wat betreft de Drechtsteden vindt hij dat het proces niet te snel is gegaan. ,,Er is heel wat water door de Giessen gestroomd voordat dat besluit is genomen.'' En hij weet zeker dat de Drechtsteden ,,als stabiele samenwerkingspartner'' de juiste keuze is geweest. Dat het functioneren ervan door Dordrecht nog eens tegen het licht wordt gehouden, doet daar in zijn ogen niets van af.

Ook de MAG beschouwt Nederveen als een groot succes van de coalitie. ,,We wilden af van het oude subsidiebeleid en we wilden burgerparticipatie. Als er één onderwerp is waarbij burgers participeren, dan is dat de MAG.'' Als het aan de TAB ligt zullen op dat gebied geen andere experimenten volgen. ,,Wij zijn voor burgerparticipatie, maar dan wel bij onderwerpen die er voor burgers toedoen.'' Hij noemt als voorbeeld het hondenpoepbeleid en de vrachtwagenparkeerplaats, waarbij inwoners mochten meedenken. ,,We weten de burgers te vinden en we halen ze naar het gemeentehuis als we ze nodig hebben.''

Ook wil de TAB werk maken van duurzaamheid, maar dat is verder nog niet uitgedokterd. De duurzaamheidsagenda, die ontwikkeld wordt, is leidend, stelt Nederveen. ,,Laten we eerst een plan maken en dan bedragen eraan hangen. Daarop moet worden geacteerd.'' Dat huizen van het gas af moeten, valt bijvoorbeeld niet terug te lezen in het verkiezingsprogramma. ,,Het betekent niet dat we het niet belangrijk vinden'', aldus de lijsttrekker. ,,Voor hetzelfde geld gaat de gaskraan over tien jaar dicht, dan moeten we daar wel op anticiperen.'' Op het gebied van bouwen is het volgens Nederveen vooral van belang dat er doorstroming ontstaat op de huizenmarkt. ,,Je kan heel Hardinxveld volbouwen met woningen van 180.000 euro, maar dan zorg je voor onbalans.''