• De Lange Wei mag nu ook zorg leveren in de Drechtsteden. Hof van Sliedrecht maakt daar dankbaar gebruik van.

    Ria Scholten

'Blij met deze samenwerking'

Advertorial

H'VELD-G'DAM/SLIEDRECHT De Lange Wei levert sinds maandag 1 oktober 24-uurs zorg aan de huurders van Hof van Sliedrecht. Dit houdt in dat er 24/7 een gekwalificeerde zorgmedewerker aanwezig is om te reageren op alarmoproepen. In de slipstream daarvan gaat De Lange Wei binnen het complex ook de geplande zorg leveren. ,,Zorg maakt een belangrijk deel uit van ons dienstenpakket", aldus Geert Tieman, directeur van Hof van Sliedrecht.

door Ria Scholten

,,De gemiddelde leeftijd van de huurders van Hof van Sliedrecht is in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen", legt Geert uit. ,,Zij stromen op steeds hogere leeftijd in, waardoor de zorgafhankelijkheid toeneemt. Bovendien kunnen zij hier ook blijven wonen als zij sterk afhankelijk zijn geworden van zorg."

Tineke de Vries is wijkverpleegkundige bij De Lang Wei. Zij vertelt: ,,Het geeft de mensen rust als zij weten dat zij dag en nacht iemand kunnen alarmeren als zij bijvoorbeeld gevallen zijn, zich niet lekker voelen of een ongelukje in huis hebben gehad. Een ander voordeel is dat echtparen, als een van de partners zorgafhankelijk wordt, toch samen kunnen blijven wonen." Geert vult aan: ,,Voor velen is dit een reden om voor een woning in Hof van Sliedrecht te kiezen. Het feit dat er 24/7 iemand aanwezig is verhoogt het veiligheidsgevoel."

'KLEINSCHALIG KARAKTER' ,,De Lange Wei heeft diverse wijkverplegingsteams in Boven-Hardinxveld, Beneden-Hardinxveld en Giessenlanden", vertelt Tineke. ,,Daar is nu het team Sliedrecht bijgekomen. Hiervoor hebben wij een 10-tal nieuwe medewerkers aangetrokken. Dat was in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt niet gemakkelijk. Veel zorgmedewerkers kiezen voor ons vanwege ons kwaliteitsniveau, de korte lijnen binnen onze organisatie én de herkenbaarheid. Het behoud van het kleinschalige karakter staat centraal." ,,Dit is nu precies de reden waarom wij voor De Lange Wei hebben gekozen", reageert Geert enthousiast.

Team Sliedrecht gaat ook de geplande zorg leveren in de vorm van de dagelijkse zorghandelingen zoals vastgelegd in de zorgovereenkomst die met de betreffende bewoner is afgesloten. Hof van Sliedrecht maakt dankbaar gebruik van het feit dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam per 1 januari van dit jaar is toegetreden tot de Drechtsteden. Tineke: ,,Dit betekent voor ons dat het gebied waar zorg verleend kan worden aanzienlijk is uitgebreid. Hierbij kun je denken aan het verlenen van huishoudelijke zorg en het begeleiden van cliënten thuis en in een dagbesteding."

,,De samenwerking met De Lange Wei geeft een krachtige impuls aan de kwaliteit van de dienstverlening binnen Hof van Sliedrecht", aldus Geert. ,,De medewerkers van De Lange Wei zijn dan ook hartelijk welkom geheten door onze huurders." Tineke: ,,Wij zijn een kleine organisatie die geworteld is in de samenleving en met medewerkers die op een collegiale manier en met passie voor zorg met elkaar omgaan."