• De ondernemers op de Burenborrel luisteren naar Bert Kips, directeur van IHC.

'Buren moeten elkaar weten te vinden'

SLIEDRECHT/H'VELD-G'DAM - De ondernemers van de industrieterreinen Noord-Oost Kwadrant (Sliedrecht) en De Peulen (Hardinxveld-Giessendam) hielden donderdagavond weer een Burenborrel. Gastheer was dit keer Sliedrechter Jan van Es van de Glas- en Verfgroothandel. Met de Burenborrels willen de ondernemers het onderling contact op een informele manier verbeteren en daardoor elkaar ook zakelijk versterken.De eerste Burenborrel werd begin 2014 gehouden bij een van de initiatiefnemers, Dianne ter Borg van de Opel Centrale in Sliedrecht. Tijdens die bijeenkomst bood Jan van Es spontaan zijn locatie aan de Sportlaan aan voor de tweede editie. Bij elke bijeenkomst is het bedoeling dat de gastheer of -vrouw iets vertelt over zijn of haar bedrijf. Jan van Es dook de geschiedenis in. Hij vertelde over de drogisterij die zijn grootouders in 1923 begonnen aan de Wilhelminastraat. Over de verhuizing naar de Kerkbuurt in 1966 waar Jan in een kleine loods zijn eigen zaak begon. En over de sprong die hij, als één van de eerste ondernemers, waagde naar het Noord-Oost Kwadrant, waar hij nu een 2500 vierkante meter groot pand heeft met de laatste technische snufjes op zijn vakgebied.Bloemen had hij voor zijn moeder om haar voor haar steun in al die jaren te bedanken, waarop zijn moeder iedereen liet weten: ,,Ik ben trots op je, Jan, Dit is allemaal van jou."Een tweede bos bloemen ging naar 'buurman' Arie van Tienhoven die per 1 december stopt met zijn autobedrijf. Op deze locatie zal Ames, die nu aan de Stationsweg in Sliedrecht zit, zich gaan vestigen.De tweede spreker was de Hardinxveldse wethouder Theo Boerman, die ook het woord voerde namens zijn Sliedrechtse ambtsgenoot, die had afgezegd. Boerman wees op het belang van een goede buur. ,,Buren moeten elkaar weten te vinden. Niet alleen die ondernemer direct naast je, maar ook de samenwerking tussen de Hardinxveldse en Sliedrechtse ondernemers is belangrijk." Dat verschafte hem een mooi bruggetje om uit te leggen waarom hij de borrel snel weer moest verlaten. ,,Ik moet naar een bijeenkomst met Hardinxveldse ondernemers om te praten over de mogelijke toetreding tot het Drechtstedelijke samenwerkingsverband." Maar hij vertrok niet zonder van de gelegenheid gebruik te maken zich kort te richten tot de volgende spreker, Bert Kips, directeur van IHC Dredgers. ,,Blijf in Hardinxveld met IHC. De maritieme sector in het dorp staat sterk, de scheepsbouw gaat goed. Investeer daarin", gaf hij Kips mee. Kips was echter door Jan van Es uitgenodigd om over een ander onderwerp te spreken, namelijk over de stappen die een bedrijf moet zetten om het predicaat Koninklijk of Hofleverancier te verwerven. Na Kips' betoog sloot Jan van Es het officiële gedeelte af met de woorden: ,,Doe het met elkaar, koop het bij elkaar."Na twee Sliedrechtse Burenborrels zal de derde editie in Hardinxveld-Giessendam plaatsvinden. Jan Mudde van ICT-bedrijf De Giessen bood aan graag de volgende gastheer te willen zijn.