Nieuwe fase voor Gebr. Blokland in prominent nieuw pand 'Westpoort'

HVELD-G'DAM Met de overdracht van de bouwgronden hebben wethouder Benhard van Houwelingen en de heer Gert Blokland, directeur van Blokland Vastgoed Bedrijf B.V., de samenwerking formeel bekrachtigd. Onder toeziend oog van de projectleider van de gemeente Gerrit Nieuwenhuis en directeur Ontwikkeling René Biesheuvel van Aannemersbedrijf Gebr. Blokland zijn de handtekeningen gezet. Hiermee geven zij het startschot voor de spoedige realisatie van het nieuwe kantoorgebouw 'Westpoort'. Allen zien deze nieuwe ontwikkeling als een kwalitatieve verrijking van de regio in het algemeen en de gemeente Hardinxveld-Giessendam in het bijzonder.

Aannemersbedrijf gebr. Blokland gaat het bekende oude raadhuis aan de Damstraat verlaten. Het moderne, nieuw te betrekken pand 'Westpoort' is een ontwikkeling van BVB B.V. (Blokland Vastgoed Bedrijf). Het pand komt op een prominente locatie aan de rotonde van de afslag Hardinxveld West direct aan de A15. Met het nieuwe pand zoekt BVB bewust naar synergie tussen de huurders: bedrijven die zich op dezelfde wijze en waarden verbonden weten aan de regio. BVB zal een pand realiseren dat in alle opzichten past bij de regio en voldoet aan de eisen van nu. Het pand is volgens een uniek concept ontwikkeld en ingedeeld rond vier belangrijke functies:ontmoeten, delen, verbinden en verdiepen. De multifunctionele ruimtes zijn vrij in te delen, en bieden alle ruimte aan verschillende gebruikers. Het nieuwe pand biedt een inspirerende werkplek kort nabij de snelweg A15 en het NS-station, met grote open ruimtes en een informele sfeer die gastvrijheid uitstraalt.

De eerste huurder is Aannemersbedrijf Gebr. Blokland. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een aantal mooie en goed lopende nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Jan van Vliet, directeur van Aannemersbedrijf Gebr. Blokland: "De organisatie is nu letterlijk uit zijn jasje gegroeid. In een groter en moderner pand kan de organisatie zich verder ontwikkelen en een nieuwe fase ingaan". Voor René Biesheuvel, sinds 1 april 2015 mede directeur, is samenwerking met de juiste partners altijd al een belangrijke pijler geweest. Graag ziet hij in de overige , ruim 700 m2 verhuurbare ruimte partners komen die elkaar mogelijk aanvullen, binnen de bouwsector of van daarbuiten

EIGEN IDENTITEIT De architectuur van het pand past bij de regio. Daarmee wordt gedoeld op een stuk nuchterheid, degelijkheid en praktische functionaliteit: waarden die opgesloten liggen in het DNA van de regio. Daarmee hoopt de verhuurder ook partners aan te spreken die zich hierin thuis voelen. Het nieuwe pand wordt volgens planning in 2017 opgeleverd. Voor meer informatie over de verhuurbare units kunnen mensen zich wenden tot René Biesheuvel, directeur ontwikkeling Gebr. Blokland.