• Rabobank

Rabobanken in Zuid-Holland Zuid presenteren circulaire regioscan

H'VELD-G'DAM Zuid Holland Zuid biedt veel kansen voor een circulaire economie en daarnaast zijn er al veel partijen actief die krachten en kennis bundelen. Het perfecte moment voor bedrijven om de stap naar circulaire bedrijfsvoering te maken. Dat zijn belangrijke conclusies uit het rapport Samen met ondernemers & partners circulaire kansen verzilveren voor regio Zuid-Holland Zuid. Het rapport is opgesteld door KMPG in opdracht van zes lokale Rabobanken in deze regio.

Woensdagavond 29 november werd het rapport in het Energiehuis in Dordrecht door CEO Rabobank Wiebe Draijer overhandigd aan Jaap Smit, commissaris van de Koning van Zuid-Holland. De deelnemers aan de challenge vertelden vol enthousiasme over hun deelname aan de Rabobank CE Challenge en inspireerden andere ondernemers in de zaal om te starten met circulair ondernemen.

Op basis van een uitgebreide studie naar de circulaire kansen in de regio Zuid Holland Zuid concludeert KPMG dat de regio veel kansen biedt voor een circulaire economie. In de regio zijn bijvoorbeeld veel energie- en grondstofintensieve bedrijven actief, die economisch een belangrijke rol spelen in de regio. Daarnaast zijn er al veel partijen actief die krachten en kennis bundelen tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheden om de circulaire economie steeds een stapje dichterbij te brengen.

De onderzoekers adviseren ondernemers in de industrie o.a. om hun restwarmte in te zetten voor verwarming van bedrijventerreinen of huishoudens en om chemicaliën te winnen uit bedrijfsafval. Voor de handel, vervoer en opslag liggen er kansen in het optimaliseren van de beladingsgraad en het minimaliseren van het aantal kilometers door inzet van slimme technologie en big data. Voor de bouwnijverheid zien de adviseurs kansen in het biobased bouwen. En voor de landbouwsector is het een grote circulaire kans om de biobased reststromen een tweede leven te geven. Zomaar een greep uit de circulaire kansen waar het rapport bol van staat.