Rommelmarkt: terugblik en uitslag verloting

H'VELD-G'DAM Dat de rommelmarkt in en om het Hervormd Centrum een groot succes was, zag de organisatie terug in de opbrengst. Ruim 18.200 euro werd er binnengehaald. Het bedrag wordt besteed aan het Hervormd Centrum De volgende nummers vielen in de prijzen: eerste prijs: 0615; tweede prijs: 0766; derde prijs: 2879; vierde prijs: 5285; vijfde prijs: 0254; zesde prijs: 4248; zevende prijs: 4516; achtste prijs: 0911; negende prijs: 2117; tiende prijs: 3735; elfde prijs: 3186; twaalfde prijs: 3580; dertiende prijs: 0266; veertiende prijs: 4583; vijftiende prijs: 1651.: Wie een prijs gewonnen heeft kancontact opnemen met mevr. C. Brieffies, tel: 610303.