• Damiën startte vorig jaar april met zijn eigen bedrijf.

    Ria Scholten

Snelle service, scherpe prijs

SLIEDRECHT Muizen, ratten, vlooien, zilvervisjes en wespen. Ongemakken en plagen waarmee we liever niet geconfronteerd worden. Is dit wel het geval, dan kan Kerpentier Ongedierte wering en bestrijding een passende oplossing bieden. Eigenaar Damiën Kerpentier gaat alle soorten ongedierte vakkundig te lijf. Andere redenen om voor hem te kiezen zijn flexibiliteit in afspraken, een snelle service, klantgerichtheid en een eerlijke, scherpe prijs.

door Ria Scholten

,,Bij mijn werkgever kreeg ik de mogelijkheid om de opleiding voor bestrijdingstechnicus te volgen", vertelt hij. ,,Hierbij leer je alles over de vele soorten ongedierte en de manier waarop je ze het beste kunt bestrijden. Met alleen bestrijden kom je er echter niet. Je moet het probleem bij de basis aanpakken en preventief te werk gaan. Zo kunnen bedrijven, die aan het water zijn gelegen, rattenoverlast tegengaan door de begroeiing rond het pand zo kort mogelijk te houden. Wespen nestelen zich graag in de spouwmuren van gebouwen. Dit kun je simpel voorkomen door roostertjes in de spouwgaten te plaatsen."

Damiën vertelt verder: ,,Bij mijn werkgever was er geen gelegenheid om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Aangezien ik al langer de wens had om voor mijzelf te beginnen, was de start van een eigen bedrijf in april 2017 een logische stap. Ik heb de benodigde materialen en bestrijdingsmiddelen aangeschaft en ben rustig begonnen. In het afgelopen jaar heb ik mijn klantenkring, mede door de van mond tot mond reclame, gestaag uitgebouwd."

,,Zowel particulieren als bedrijven kunnen een beroep op mij doen", laat Damiën weten. ,,Mijn service beperkt zich niet tot het bestrijden van ongedierte. Het is mogelijk om een gebouw of specifieke ruimte preventief te controleren op de aanwezigheid van ongenode gasten. Waar nodig kunnen dan tijdig ongedierte werende materialen worden aangebracht. Indien de klant zelf de mankracht heeft om dit te doen, kan ik de benodigde spullen leveren. Zie hiervoor de link naar de webshop op www.ongediertewering.nl. Het is tevens mogelijk om een abonnement af te sluiten. Dit houdt in dat ik periodiek controleer of er sprake is van ongedierte. Mocht dit het geval zijn dan kan er direct actie worden ondernomen."

,,Met dit warme weer is er vroeger dan normaal overlast door wespen", legt hij uit. ,,Dit is te merken aan de toename van het aantal meldingen. Veel wespennesten zijn heel goed verstopt. Ik strooi gif bij de ingang van het nest, die tevens als uitgang dient. De binnenvliegende wespen nemen het gif mee naar de koningin, die uiteindelijk overlijdt. Uiteindelijk wordt het hele nest vernietigd, waarna de ingang kan worden afgesloten. Inspelend op het wespenseizoen heb ik een aantrekkelijke actie. Voor het bestrijden of verwijderen reken ik per wespennest het vaste bedrag van 50 euro inclusief BTW. De klant krijgt de garantie dat het aangepakte nest dit jaar niet terugkomt." Zie voor uitgebreide informatie de eerdergenoemde website en de Facebookpagina. Damiën is telefonisch bereikbaar via 06-149 383 12 en via e-mail: ongediertewering@gmail.com.