St. Waardeburgh zorgt voor ouderen

H'VELD-G'DAM Stichting Waardeburgh is een Protestants-Christelijke zorgaanbieder met verschillende locaties en steunpunten in de Alblasserwaard-West. Een ervan is 'Pedaja' aan de Claversweer. Divisiemanager Albert Tahaparij: ,,Wij zijn de enige totaalaanbieder van zorg voor ouderen in Hardinxveld. Daarnaast verhuren wij appartementen aan mensen die de nabijheid van anderen nodig hebben, maar nog wel zelfstandig willen en kunnen wonen. Graag willen we uitleggen wat wij onze cliënten te bieden hebben."

Door Ria Scholten

,,In geval van nood kan via het zorgalarmeringssysteem een beroep worden gedaan op de zorg van Waardeburgh", legt Albert uit. ,,Onze medewerkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Daarnaast wil ik de welzijnsmelder even noemen. Mensen doen hiermee een dagelijkse melding over hun welbevinden. Als iemand zich niet voor afgesproken tijdstip meldt, dan nemen onze medewerkers contact op. Mensen die zich bij onze stichting aanmelden voor alarmering worden automatisch lid van Waardeburghplus. De contributie daarvoor bedraagt 15 euro per jaar. Leden mogen voor één euro per rit gebruik maken van onze Sjuttul. Zij zijn bovendien van harte welkom bij onze sociëteiten voor senioren van 55 jaar en ouder. Iedere sociëteit is opgezet rond een thema. Hierbij kun je denken aan koken, handwerken en klaverjassen. Zo worden er op een informele manier nieuwe netwerken gevormd."

,,In Hardinxveld leeft de gedachte dat Stichting Waardeburgh slechts op zeer beperkte schaal huishoudelijke hulp kan bieden. Dit is een misverstand", aldus Albert. ,,Onze stichting heeft contracten afgesloten met de Sociale Dienst Drechtsteden, waardoor iedereen bij ons terecht kan voor huishoudelijke hulp. In De Peulenhof aan de Peulenlaan wordt dagverzorging geboden aan mensen met een dementie- of lichamelijke problematiek die in het bezit zijn van een WMO indicatie. Wij bieden hen een gevarieerd dagprogramma met een aantal dagelijks terugkerende elementen. In Hardinxveld is de wijkverpleegkundige zorg een belangrijk onderdeel van het dienstenpakket. Wij stellen de indicatie op en bespreken met de cliënt welke zorg nodig is. Hierbij wordt ook gekeken of en hoe een partner of mantelzorger daarin een rol kan spelen."

Domieke Vermeulen is manager integrale zorg bij 'Pedaja'. Zij vertelt: ,,Ons zorgcentrum telt 27 wooneenheden met zorg, die zowel voor alleenstaanden als echtparen geschikt zijn. Wie hiervoor in aanmerking wil komen dient in het bezit te zijn van een WLZ-indicatie. Huren is mogelijk voor mensen met een beperkte zorgbehoefte. Hiervoor is een indicatie van een wijkverpleegkundige voldoende. De bewoners ervaren het in veel gevallen als prettig dat zij van de faciliteiten van 'Pedaja' gebruik kunnen maken."

,,Daarnaast hebben wij 32 verpleeghuisplaatsen voor mensen die intensieve lichamelijke verzorging nodig hebben of aan dementie lijden. Zij hebben de beschikking over vijf huiskamers, waar het accent ligt op het leven van alledag. De familie speelt hierbij een belangrijke een rol. Veel mensen kiezen voor deze locatie vanwege de Christelijke identiteit. De plaatselijke kerken zijn vertegenwoordig in onze Identiteitsraad. Je kunt gerust stellen dat het geloof hier nauw verweven is met het leven van de bewoners."